Podmínky použití

PODMÍNKY SLUŽBY

-----

POSOUZENÍ

Tyto webové stránky provozuje společnost Parasias. Výrazy „my“, „nás“, „nás“ a „náš“ na celém webu odkazují na Parasias.com. Tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na této stránce, nabízíme vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás souhlasíte s naší "Službou" a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami ("Podmínky služby", "Podmínky"), včetně jakýchkoli dalších podmínek a zásad uvedených v tomto dokumentu. a/nebo dostupné pomocí hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele stránek, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, zákazníky, prodejci, obchodníky a/nebo poskytovateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky použití. Přístupem nebo používáním jakékoli části Stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte používat stránky ani žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky použití považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky použití.

Všechny nové funkce nebo nástroje, které budou přidány do stávajícího obchodu, budou také podléhat podmínkám použití. Nejnovější verzi podmínek použití si můžete kdykoli zkontrolovat na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek použití zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Pokud budete pokračovat v používání nebo přístupu na Stránku po zveřejnění jakýchkoli změn, přijmete tyto změny.

Shopify Inc. nám poskytuje platformu elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby.ODDÍL 1 - PODMÍNKY Internetový obchod

Přijetím těchto podmínek používání prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště nebo že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště a že jste nám dali svůj souhlas vaše nezletilé závislé osoby používat tyto stránky.

Nesmíte používat naše produkty k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům a při používání Služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nikoli výhradně, zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet červy, viry nebo jiný destruktivní kód.

Porušení jakékoli podmínky bude mít za následek okamžité ukončení vaší služby.ODDÍL 2 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.

Berete na vědomí, že váš obsah (s výjimkou informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě a (b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu po sítích vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo kontaktní informace na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je Služba nabízena, bez našeho výslovného písemného povolení.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a neomezují ani neovlivňují tyto podmínky.ODDÍL 3 – Přesnost, úplnost a aktuálnost informací

Neneseme odpovědnost, pokud zjistíte, že informace na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na této stránce slouží pouze pro obecné informace a nemělo by se na ně spoléhat ani je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Spoléhání se na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nemusí být aktuální a slouží pouze pro informační účely. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, nejsme však povinni aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.ODDÍL 4 - SERVIS A ZMĚNY CENY

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) kdykoli změnit nebo ji kdykoli přestat používat bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, změny cen, pozastavení nebo ukončení služby.ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím Webové stránky. Těchto produktů nebo služeb může být omezený počet a mohou být prodávány pomoc nebo výměnu pouze v souladu s našimi zásadami vrácení.

Snažili jsme se ve všech směrech prezentovat barvy a obrázky produktů prezentovaných v obchodě co nejpřesněji. Nemůžeme zaručit, že barvy na obrazovce vašeho počítače budou přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění podle našeho uvážení změnit. Vyhrazujeme si právo kdykoli odebrat jakýkoli produkt. Všechny nabídky produktů nebo služeb na tomto webu jsou neplatné tam, kde jsou zakázány.

Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který zakoupíte nebo získáte, splní vaše očekávání nebo že chyby ve službě budou opraveny.
ODDÍL 6 – Přesnost fakturace a informace o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku. Podle našeho uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení se mohou vztahovat na objednávky zadané se stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky se stejnou fakturační a/nebo dodací adresou. Pokud provedeme změny v objednávce nebo objednávku zrušíme, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové adresy a/nebo fakturační adresy/telefonu uvedeného při zadávání objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo odmítnout objednávky, které se podle našeho úsudku zdají být zadány distributory, prodejci nebo prodejci.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s okamžitou aktualizací informací o vašem účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli zpracovávat platby a v případě potřeby vás kontaktovat.

Další informace naleznete v našich zásadách vrácení.ODDÍL 7 - volitelné nástroje

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které neřídíte ani neovlivňujete.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost za použití volitelných nástrojů třetích stran.

Použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím Stránek je na vaše vlastní riziko a uvážení a musíte se ujistit, že rozumíte a souhlasíte s podmínkami, za kterých taková třetí strana takové nástroje poskytuje.

Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto podmínky použití se vztahují také na tyto nové funkce a/nebo služby.ODDÍL 8 – Odkazy třetích stran

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší Služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na této webové stránce vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za vyšetřování nebo vyhodnocování obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme ani nepřijímáme odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo zranění související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte postupy a zásady třetí strany a ujistěte se, že rozumíte jejich obsahu, než vstoupíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo otázky týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.ODDÍL 9 – Uživatelské komentáře, reakce a další příspěvky

Pokud na naši žádost odešlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakýchkoli médiích jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nemáme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli Komentářů, (2) platit za jakékoli Komentáře náhradu nebo (3) odpovídat na jakékoli Komentáře.

Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení porušuje autorská práva. seznam, urážlivý, výhružný, urážlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo který porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany nebo tyto Podmínky použití.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, identity nebo jiných osobních či vlastnických práv. Kromě toho se zavazujete, že vaše komentáře neobsahují pomlouvačné nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály a neobsahují počítačové viry nebo jiný škodlivý software, který může jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz Služby nebo související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani nás nebo třetí stranu jinak uvádět v omyl, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za všechny komentáře, které poskytnete, a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.ODDÍL 10 – OSOBNÍ ÚDAJE

Na poskytování osobních údajů prostřednictvím internetového obchodu se vztahují naše zásady ochrany osobních údajů. Můžete se seznámit s našimi zásadami ochrany osobních údajů.ODDÍL 11 – chyby, nepřesnosti a opomenutí

Naše stránky nebo služba mohou čas od času obsahovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dodání produktů, dodacích lhůt a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez upozornění (včetně poté, co jste objednávku odeslali).

Nejsme povinni aktualizovat, měnit nebo objasňovat jakékoli informace o Službě nebo jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Neuvádíme datum, kdy by aktualizované nebo aktualizované informace o Službě nebo jakékoli související webové stránce měly být považovány za znamení, že všechny informace o Službě nebo jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.ODDÍL 12 – Zakázané použití

Kromě jiných zákazů uvedených v podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývá ostatní, aby provedli nezákonný čin nebo se na něm podíleli; (c) porušovat jakékoli federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo mezinárodní, místní zákony nebo předpisy; (d) porušovat nebo porušovat práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany; (E) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, urážet, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnostního původu nebo postižení; (F) uvádět nepravdivé nebo zavádějící informace; (G) nahrávat nebo přenášet viry nebo jiný škodlivý kód, který je nebo může být používán způsobem, který může ohrozit funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) získávat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) posílat nevyžádanou poštu, phish, pharm, záminku, pavouka, procházení nebo zápis; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo pozastavit používání Služby nebo jakékoli související webové stránky, která porušuje jakýkoli zakázaný účel.ODDÍL 13 - Zřeknutí se odpovědnosti; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky získané používáním služby jsou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že můžeme Službu čas od času na dobu neurčitou odstranit nebo Službu kdykoli zrušit bez upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že používání služby nebo její nepoužívání k používání služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou poskytovány prostřednictvím Služby, jsou vám (pokud výslovně neuvedeme jinak) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli výslovných nebo předpokládaných záruk, záruk nebo podmínek, včetně jakýchkoli předpokládaných záruk nebo podmínek. že jde o obchodovatelnost, obchodovatelnou kvalitu, vhodnost pro určitý účel, trvanlivost, titul a neporušení.

Parasias, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nebudou přispěvatelé nenesou odpovědnost za žádnou újmu, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné, represivní, represivní, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale bez omezení na ušlý zisk, ušlý výnos, ušlé úspory, ztracené informace, kompenzační náklady nebo podobnou odpovědnost za škody, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z použití jakékoli služby nebo produktů zakoupených prostřednictvím služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku jakýmkoli způsobem souvisejícím s používáním Služba nebo jakýkoli produkt v souladu se zahrnutím, ale nejen, chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo ztrátě nebo škod jakéhokoli druhu vyplývajících z používání jakékoli služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného nebo zpřístupněného prostřednictvím služby , a to i když si je této možnosti vědom. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude naše odpovědnost v těchto státech nebo jurisdikcích omezena na maximální rozsah povolený zákonem.ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a držet neškodné Parasias. jménem našich rodičů, dceřiných společností, přidružených společností, partnerů, spolupracovníků, úředníků, ředitelů, zástupců, dodavatelů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů, dodavatelů, stážistů a zaměstnanců z jakéhokoli nároku nebo požadavku vzneseného třetí stranou, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení , vyplývající z těchto Podmínek použití nebo podmínek zahrnutých odkazem, vašeho porušení dokumentů nebo toho, že jste porušili jakýkoli zákon nebo práva jakékoli třetí strany.ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek služby shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a tato část bude považována za oddělenou od těchto podmínek služby a takové rozhodnutí bude neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Závazky a odpovědnost stran, které vznikly před datem ukončení, zůstanou ve všech ohledech zachovány i po ukončení této smlouvy.

Tyto Podmínky použití zůstanou v platnosti, dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto podmínky používání můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakékoli podmínky nebo ustanovení těchto podmínek služby, můžeme také kdykoli bez upozornění ukončit tuto smlouvu a zůstanete ručíme za všechny dlužné částky do data ukončení a/nebo vám můžeme odepřít přístup k našim Službám (nebo jejich částem).ODDÍL 17 - DANĚ

Parasias nenese odpovědnost za daňové povinnosti svých zákazníků. Je výhradní a výhradní odpovědností zákazníka porozumět místním předpisům a daňovým zákonům své vlastní země a státu a jednat podle toho a dobrovolně. Kupující jsou plně zodpovědní za veškeré náklady spojené s touto záležitostí, včetně, ale bez omezení, veškeré DPH, daně z obratu, cla a jakýchkoli dalších poplatků, které mohou vzniknout.ODDÍL 18 – CELÁ SMLOUVA

Neschopnost Spojených států uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek použití neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo pravidla používání zveřejněné námi na tomto webu nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazují všechny předchozí nebo současné dohody a komunikace. a návrhy, ať už ústní nebo ne, nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nejen, předchozích verzí podmínek služby).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nebudou vykládány proti týmu, který je vypracoval.ODDÍL 19 - PRÁVO

Tyto podmínky použití a samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony Španělska a Evropské unie.
ODDÍL 20 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli zkontrolovat na této stránce.

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek používání zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností kontrolovat naše webové stránky v případě změn opatrně. Pokud budete pokračovat v přístupu nebo používání našich webových stránek nebo služeb po provedení jakýchkoli změn těchto Podmínek použití, přijímáte tyto změny.ODDÍL 21 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se podmínek služby nám zasílejte na adresu customer@parasias.com